Болат МАНКЕНОВ:Бұл жобаның көпке бармайтынын білгенмін|Сұxбат|2-БӨЛІМ|OPEN RING